Ситуация по математика в детската градина


Категория на документа: МатематикаТракийски университет - Стара Загора
Педагогически факултет
Издание:
1.0

Вид на документа:
Оперативен документ
№ на документа:
7.5.1 _OD_1.2.11_PF
В сила от:
14.09.2011

Име на документа
Регламентирана ситуация по математика
Страница:
От 1 до 4

По дисциплина:Педагогика на овладяване на елементарни математически
представи в детската градина

ТЕМА:

Броене и сравняване до осем

ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ:
ЕЛЕНА КОЛЕВСКА
Спец. ПНУП 2 курс, фак. №293 ас.Богданова

2013г.
СТАРА ЗАГОРА

Образователна цел:Заподнаване с числото 8 чрез броене и измерване. Запознаване с осмицата. Сравняване на количества.

Задачи:
1.Затвърдяване знанията за числата до 7.
2.Формиране на представа за числото 8 и цифрата му.Разпознаване на осмицата /различни шрифтове,цветове/.Анализ на цифрата.Съотнасяне на количества и цифри.
3.Измерване на течности до осем обемни предметни мерки/чашки/.Овладяване на техниката за измерване на обем.

Очаквани резултати:
1.Детето да може да брои и сравнява количества до осем. Измерва течности с подходяща обемна мярка/чашка/ и моделира резултата от измерването.

Методически указания:Въвеждане на темата:Създаваме сюжет за празника на майките в гората:Козата от приказката "Седемте козлета",Мецана и шест мечета.Моделиране на осем малки, животински къщички с животински майки/числата от 1 до 8/.

1.Ситуационно ядро:На празника децата носят подаръци на майките си.Предлагаме богат избор от еднородни предмети за отброяване до седем.Децата да отброяват ,съотнасят, сравняват количества,да броят поредно и да номерират цифрите на къщите до седмата.

2. Ситуационно ядро:В последната къща живеела мама Зайка.Тя все се ядосвала с палавите си зайчета и всеки ден ги брояла по няколко пъти.

У:Деца тук има седем зайчета.Мама Зайка казва,че едното е избягало някъде.Намерете го.Къде е зайчето,което носи голям подарък на мама?
Д:Ето го .
У:Браво, деца! А сега нека да назовем числото осем! Как от седем зайчета станаха осем?Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ситуация по математика в детската градина 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.