Рефлексия в управлението


Категория на документа: Математика


ПУ "Паисий Хилендарски"
Факултет по икономически и социални науки

Реферат

Група Б

По дисциплина:

"Рефлексия в управлението"

Изготвил:
Таня Тръндева Арабаджиева, фак.№ 1108331057
Специалност: Макроикономика, II курс
Форма на обучение:редовно

05.05.2013г.

Съдържание:

1. Вниманието
2. Ерих Фром
3. Общуването
4. Слухът и мениджърът
5. Групата и нейните особености

1.Вниманието

Вниманието е особено състояние на личността,което се изразява в способност
да насочваме психичната си дейност към важни за нас обекти.То изразява активността в даден момент и при конкретни условия,без да е познавателен процес.Вниманието е регулиращ механизъм,който организира човешката психика.То дава възможност за правилното отсяване на лавината от информация,която буквално ни залива всяка една секунда.Вниманието е много важна способност,която има значение във всички области на човешката дейност.Благодарение на нея човек постига по-големи успехи и в науката,и в техниката,и в изкуството и във всикидневната си трудова дейност.

Във всички сфери на обществения живот се залага на вниманието на хората. При направата на реклама например усилията са насочени към привличането на вниманието на публиката чрез оригинално представяне на продукта и след това към поддържане на вниманието будно и към задълбочаване на създадения интерес. Проблемът за вниманието е предмет на значителни изследвания и във военните и промишлените лаборатории по експериментална психология. Доказано е, че концентрацията на вниманието бързо спада при еднообразни трудови задачи. След около двадесет минути изпълнение на едни и същи дейности се появяват умора и грешки. Възможно е и способността за концентрация на вниманието на субекта да бъде оценена с помощта на тестове. Примерен тест се състои в зачеркване на една и съща буква в определен текст, отчитане на грешките и бързината на четене и изпълнение на дадената задача, написана в текста.

Видове внимание

Според продължителността им и участието на волята в регулирането им различаваме четири вида внимание:

- неволево - вниманието на детето до 5-6-7 годишна възраст,изцяло се организира ориентировъчния инстинкт. Проявите на неволевото внимание са наситени, краткотрайни и провокирани от усещания или възприятия, т. е. от външни фактори. В еволюционен план неволевото внимание е предназначено да подготви субекта за реагиране на динамични външни събития: потенциални опасности или внезапно появяващи се благоприятни възможности. Всички неочаквани събития изискват бърза мобилизация на субекта за оценка на актуалната ситуация и за адекватно телесно реагиране.

- волево - детето с усилие на волята насочва вниманието към черната дъска. Самото му название показва, че то е съвместно действие на механизмите на вниманието и волята на субекта. Като че ли едно съсредоточено усилие се прибавя към естественото внимание, надстроява се над него и определя продължителността на удържане и маршрута на движение на фокуса на вниманието в ситуационното поле. Параметрите на фокуса на внимание при волевата му регулация са съвсем различни от природните форми на внимание. Актовете на волевото внимание са продължителни - траят минути, а понякога часове, те са с променлива интензивност, изискват усилия и имат по-висока "цена" за субекта.Този вид внимание се провокира от интересите и мотивацията на субекта и става по ефективно, когато се упражнява.
- послеволево - базира се на интереса. Този вид внимание се появява, когато субектът развие силна положителна мотивация за някакъв вид дейност. Неговите прояви са комплексни.Например, когато един учен пише статия по любим замисъл, при упражняването на трудна пиеса от изтъкнат пианист и т. н. Това внимаване започва преднамерено и с известна принуда от страна на Аза, но след това става след-волево. Разновидност на последния тип внимание е присъщ на умелите дейности, където усилия и спонтанно съсредоточаване се редуват по разнообразен начин.
-навично- заучена връзка между определени външни (признаци на предмети, цялостни предмети и техните взаимоотношения) или вътрешни (фрагменти на вътрешна реч, емоционален нюанс и пр.) стимули, която предизвиква непреднамерено фокуса на вниманието върху тях. Навиците да се внимава могат и да бъдат по-сложни и да образуват "маршрути на внимание" като компоненти на професионалната наблюдателност в трудови дейности, иначе казано е навичен компонент на умение. Този тип внимание е незабележим защото е пасивен мониторинг, който обичайно сигнализира, че всичко е наред в дадена ситуация. Тези модуси на внимание могат да се нарекат още "навици за следене на ситуация".

Външните белези на внимаващия човек са:

- позата на внимаващия човек

- мимиката - има я във всяка народна приказка

-инстинктивно задържане на дишането за 10 15 минути
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Рефлексия в управлението 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.