Разпределение на стюдент, статистически заключения, теоритични разпределения


Категория на документа: Математика


А) липса на даннни за някои данни във фромираната извадка
б) систематични грешки възникават когато се сравнява статистическа информация за болни лекувани в болници на база текущата им регистрация и информация от тяхното анкетиране след изписването.
В) грешки които възникват при проверка на записванията, кодирането и обобщаване на индивидуалните единици в статистически таблици.

5.2 груби грешки - те възникват при измерване на обема и структурата на статистическите единици. Могат да се дължат на неправилно отчитане на показания, при измерване лесно се откриват и отстраняват.

5.3 случайни грешки - те са присъщи само на извадкови представителни изучавания. Съществуват обективно немогат да бъдат избегнати, тъй като се нанблюдава само част от статистическата съвкупност. Величината им се измерва със специфични формули. Най често се използва средната случайна грешка.

Формула 16

Средните случайни грешки с които са обременени точкови оценки на параметри изчислени от извадки се използват за три цели: 1/ за сравняване точността на стратегиите за формиране на извадки; 2/ за изчисляване обема на извадката; 3/ за оценка на точността която е постигната след провеждане на изследването.

6. интервални оценки - те са комбинации на точкови оценки на параметри по данни на случайни извадки и техните максимални грешки. Изразяват със следното неравенство: ....

7. доверителни интервали за неизвестни стойностти по параметър

7.1 същност - интервалните оценки се наричат още доверителни интервали. Те се прилагат за намиране на границите, които се изменят в неизвестните стойности на параметрите µ и Р при условие че обема на извадката е голям. Тези условия трябва да се спазват за да се използват свойствата на централната гранична теорема.

7.2 доверителни заключения при общата съвкупност N.
Това равенство показва че случайната величина Х и нейната реализация х- която е неизместена оценка на µ отстои от истинската стойност на параметъра µ което е 1,96пъти стандартно отклонение от х.

Величината 1,96 отговаря на вероятност за достоверност 95%.

7.3 Доверителни интервали към известна относителна честота Р. Те се определеят по аналогичен начин с тези за известния параметър µ.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разпределение на стюдент, статистически заключения, теоритични разпределения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.