Приложение на матрици и системи. Линейни уравнения в икономиката.


Категория на документа: Математика


ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
''ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ''

Факултет по икономически и
социални науки

Специалност - Стопанско управление

РЕФЕРАТ
по

Математика

Тема: Приложение на матрици и системи

линейни уравнения в икономиката

изготвил: преподавател:

Даниела Атанасова Дуралийска доц. д-р Емил Русев

Факултетен номер:1308471001

Матрици и тяхното приложение

Правоъгълна таблица от числа, реални или комплексни,
подредени в m реда и n стълба, се нарича матрица от размерност mxn. Матриците се означават с главни латински букви - A,B,C и т.н. Числата, от които е съставена матрицата се наричат нейни елементи и се бележат с aij . Индексът i показва реда , а j стълба, в който се намира елементът. Една матрица А от размерност mхn се записва във вида:

Видовете матрици биват следните :

● ако броят на редовете е равен на броя на стълбовете (m=n), матрицата се нарича квадратна

● ако има само един ред, матрицата се нарича вектор ред

● ако има само един стълб, матрицата се нарича вектор стълб

● ако всички елементи (aij) са равни на 0, матрицата се нарича нулева
●единична матрица - квадратна матрица, в която елементите по главният диагонал са единици ,а всички останали елементи са нули:

● ако матрицата е квадратна и всичките й елементи,с изключение на тези от главния диагонал, са равни на нула, то матрицата се нарича диагонална

● ако разменим местата на редовете и стълбовете в една матрица, то получената матрица се нарича транспонирана:

● симетрична матрица - квадратна матрица, за която симетрично разположените елементи спрямо главния диагонал са равни

● триъгълна матрица - квадратна матрица, в която всички елементи под(над) главният диагонал са нули

● обратна матрица - една матрица може да има обратна матрица само ако:
1) матрицата е квадратна
2) матрицата е неизродена(тоест нейната детерминанта да е различна от нула)
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Приложение на матрици и системи. Линейни уравнения в икономиката. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.