План-конспект по математика за 3 група в ДГ


Категория на документа: Математика


Да разгледаме фигурките на дъската.Те са? Децата-правоъгълник,квадрат,кръг,триъгъл-ник/.Чудесно се справихте,вече познавате всички геометрични фигури!
Добре,това е ............/учителката посочва фигура ,която е на дъската/-/триъгълник/.
Колко върха,ъгли и страни има той?/3 върха,3 страни и 3 ъгъла/.
А това е............/кръг/Той има ли ъгли,върхове и страни? /не/
А това е ........./квадрат/.Колко върха,ъгли и страни има той?/4 страни, 4 ъгли и 4 върха/.
Вие отново се справихте отлично!Браво!
А тази фигурка?Остана ни още една геометрична фигура и тя е ............/правоъгълник/.
Да го разгледаме!Колко страни,ъгли и върха има той? /4/.Чудесно!
А страните на правоъгълника равни ли са?Нека да проверим с помощта на пръчиците!
Дете излиза на дъската и измерва,а останалите наблюдават , за да могат след това да измерят и своите правоъгълници сами.Учителката помага на детето,като с маркер отбелязва броя на пръчиците.След това всяко дете измерва страните на фигурата.
Учителката минава и работи с тях.Накрая,след като всички измерихте своите правоъгълници какво разбрахме?.......Да,разбрахме,че правоъгълникът има 4ъгли и
4 страни. 2 срещу 2 страните са равни ,но двете са по-дълги от другите две.
А сега да сложим квадрата до правоъгълника.Разгледайте внимателно фигурите!
Прави ли ви впечатление нещо? /да/Децата обясняват какво виждат.
Учителката прави заключение.Да,те си приличат по това,че и двете фигури имат
4 страни, 4 ъгли и 4 върха.Различават се по това,че на квадрата всичкистрани са равни,а на правоъгълника не.Браво,чудесно се справихте и с тази задачка-закачка!
Децата са щастливи и доволни.
В папките ви има картинка и еидн кръг.Погледнете картинката!Има ли в нарисуваните сгради,коли,дървета и камион правоъгълник?...../да/Какво друго ви прави впечатление?
/Картинката няма цветове.На нея няма слънце./Точно така.Това е вашата задача.
Оцветете картинката и и поставете слънце.Слънцето как ще го направите?
/С кръгчето от папката./Да имате лепило,залепете го и него,за да стане картината ни слънчева и усмихната.
Браво,вече сте готови с вашите картинки!Всички са много хубави и слънчеви.
Накрая ще изиграем една игра :"Хайде на влакчето!"

На всеки от вас ще раздам по един балон.Я,вижте какво има на балоните ви?...Да всеки на балончето си има лепната геометрична фигура.Вашата задача е да се качите на правилния вагон на влакчето.Ето го и нашето влакче.Виждате,че всеки вагон си има различна фигура.Всеки,който има квадрат на балона си,трябва да се качи на вагона с квадрат,други,които имат правоъгълник,се качват на вагона с правоъгълник,други,
които имат триъгълник-на вагона с триъгълник и останалите с фигурата кръг,на вагончето с кръг.Разбрахте ли?...../да/Има и още нещо!Аз ще ви пусна песничката
"Тръгва детският влак",докато тя свири,вие ще играете около влакчето,но в момента,в който спра песничката , вие се качвате на влакчето.Готовили сте?.../да/Хайде да играем!

Тръгва детския влак, приказния чудак,
запъхтян лети към далечни страни.
Избери си вагон, със мечти милион
и една звезда-огромен балон.
Тръгва детския влак, приказния чудак,
запъхтян лети към далечни страни.
Нова среща сега със добрите деца
със балончета в ръка.

Браво,чудесно се справихте!
Днес научихте,че освен триъгълник,квадрат и кръг има и друга геометрична фигура правоъгълник.Научихме,че тя се различава от квадрата по това , че нейните страни 2срещу 2 са равни,но и че двете й страни са по-дълги от другите две.

Информационно-познавателният метод е метод на взаимодействие,чрез който детето се насочва към придобиване на актуална,значима и ценна за него информация.Чрез различните задачки,които осъществихме по време на ситуацията,децата научиха нова за тях информация.Тук се преплита и предметно-операторният метод-чрез получената информация и проведена беседа,децата успешно се справиха с поставените упражнения.Върху старите им знания за кръг,триъгълник,квадрат,ние надградихме и въведохме новата геометрична фигура правоъгълник-разширихме тяхните знания.
Намериха нейното приложение в заобикалящия ги свят/в картинката,която трябваше да довършат/.След като наблюдаваха фигурите,обсъдихме и намерихме разликите между тях.По време на ситуацията се работеше групово/при въвеждането на новата
геометрична фигура правоъгълник/,след това и индивидуално/всяко дете работеше само с предварително подготвените им материали/.
След всички упражнения,децата се справиха успешно с поставените им задачи.Те бяха удовлетворени и щастливи.Целта беше успешно постигната,децата мотивирани.
Игрово-преобразуващия метод.
Чрез играта,която нарекохме"Хайде на влакчето!",децата затвърдиха знанията си за геометричните фигури.С нея се развива вниманието и наблюдателността.Тя ги въведе в друг свят.Те влезнаха в ролята на пътници-едни отиваха на екскурзия,други на гости.....
Играта предизвика емоции у децата,положително отношение към наученото.

Литература

Годишно научно-методическо списание 4/2013Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
План-конспект по математика за 3 група в ДГ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.