План-конспект по математика за 3 група в ДГ


Категория на документа: Математика
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШИ УЧИЛИЩА С ЦЕЛ ПРИДОБИВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ/ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ ДЕТСКИ/НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ

ТЕМА 10: МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИ И ПОНЯТИЯ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА.РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКА СИТУАЦИЯ С ТЕОРЕТИЧНА ОБОСНОВКА ЗА ИЗБОР НА ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И ОБРАЗОВАТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ СЪОБРАЗНО ВЪЗРАСТОВИТЕ И ИНДИВИДУАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ДЕЦАТА

СПЕЦИАЛИЗАНТ: Елена Иванова Декова-Атанасова / IV гр. , II поток /
2014 г.

МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИ И ПОНЯТИЯ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА.РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКА СИТУАЦИЯ С ТЕОРЕТИЧНА ОБОСНОВКА ЗА ИЗБОР НА ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И ОБРАЗОВАТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ СЪОБРАЗНО ВЪЗРАСТОВИТЕ И ИНДИВИДУАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ДЕЦАТА

Име, Фамилия, Група.
Елена Иванова Декова-Атанасова , II поток , IV група

1. ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Математика

2. ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО: "Равнинни фигури и форми"

3. ТЕМА: Правоъгълник

4. ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: IIIгрупа , /5-6 год./

5. ВИД ПЕДАГОГИЧЕСКА СИТУАЦИЯ:
Регламентирана игрово-познавателна ситуация
6. СТЕПЕНИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:
-възприемане
-изпробване
-изразяване

7. ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ:
- Формиране на конкретни представи за геометричните фигури / правоъгълник,кръг,квадрат,триъгълник/;

8. МЕТОДИ И ПОХВАТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:
- Информационно-познавателни / демонстрация , беседа /;

- Предметно-операторни / разглеждане,конструиране,упражнение,

предметно моделиране/;
- Игрово-преобразуващи;
- Налагане;Прилагане;Преценка;Указание;Инструкция;Забележка;Поощрение - похвати на педагогическо взаимодействие

9. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
- Откриване на геометрични фигури в графични образи;
- Установяват прилики и разлики между геометричните фигури.
- Активно участие в поставените задачи,сравнява своята работа с тази на другарчетата си.

10. КЛЮЧОВИ ДУМИ:
правоъгълник,кръг,квадрат,триъгълник

11. ВРЪЗКА С ДРУГИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
БЕЛ,музика,КТБД,изобразително изкуствоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
План-конспект по математика за 3 група в ДГ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.