План-конспект на ситуация по МОМ за втори клас на тема: "Деление с 2"


Категория на документа: Математика


РУ "Ангел Кънчев"
Факултет "Природни науки и образование"

План-конспект

на ситуация по МОМ
за втори клас
на тема :
"Деление с 2"

Изготвил:

Тема : Деление с 2
Математика за 2 клас - З. Новакова , "Просвета" София
Вид на урока : За усвояване на таблично деление с 2
Цели :
- Извършва таблично деление с 2
- Съставя текстови задачи по рисунка от деление с 2
- Намира обиколка на правоъгълник

Ход на урока:

1. Пресметни и запиши :
5 . 2 = _ _ 7 . 2 = _ _ 9 . 3 = _ _
2 . 5 = _ _ 2 . 7 = _ _ 3 . 9 = _ _

2. Намери неизвестното събираемо и свържи :
56 + _ _ = 79 100 = 52 + _ _
_ _ + 9 = 65 43 + _ _ = 70

3. Пресметни :

4. Сложи плодовете в чинийките . Свържи :
(работа с уч. тетрадка : 53 урок/ зад. 1)

5. Използвай таблицата за умножение с 2 и провери вярно ли е извършено делението
(работа с учебник : стр. 62 / зад. 2)

6. Запиши :
(работа с уч. тетрадка : 53 урок/ зад. 2)
А) 4 числа . Първото е 36 , а всяко следващо е с 16 по - голямо от предходното ; (36,52,68,84)
Б) 4 числа . Първото е 100 , а всяко следващо е с 27 по - малко от предходното ; (100,73,46,19)

7. Есента Петър и баща му обраха крушата в градината. Петър избра 8 хубави круши и ги раздели поравно на двете си братчета. По колко круши получи всяко дете ?
(работа с учебник : стр. 62 / зад. 1)
Съкратен запис :
8 : 2 = 4
4 . 2 = 8

8. Ученици от първи и втори клас решили да отидат на екскурзия. Автобусът имал 2 врати . През предната врата влезли 15 ученици , а през задната 25 . Колко общо ученици се качили в абтобуса ? Като пристигнали първи слезли учениците от втори клас , а в автобуса останали 10 ученика от първи клас . Колко са учениците от 2 клас ?
Съкратен запис :Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
План-конспект на ситуация по МОМ за втори клас на тема: "Деление с 2" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.