Количествени отношения


Категория на документа: МатематикаРусенски университет "Ангел Кънчев"
Факултет: Природни науки и образование

План - конспект
По Педагогика на овладяване на елементарни математически представи

Изготвил : Проверил:

Факултетен номер: 116314
Специалност: ПНУП, 1 курс

Русе 2012
План - конспект на обучаваща ситуация по математика за 2ра възрастова група (4- 5 годишни);

Ядро: Количествени отношения ;
Тема:Числата от 1 до 5;

Цели: Формиране на елементарни представи за числата от 5;

Образователно съдържание:
- Запознаване с числото 5 ; (1)
- Да брой от 1 до 5 ; (2,3)
- Да познава и използва числата от 1 до 5 ; ( 2, 3, 4)
- Да сръвнява и подрежда по брой множествата от 1 до 5 елемента ;(3,4)
- Да комбинира геометричните фигури по цвят и вид;(5)

Материали : за магнитното тъбло :
- Образователна картинка на цифрата 5 ;
- Картинки на цифрите от 1 до 5 с познати анимационни герой ;
- Индивидуални картони с 5 кученца и 5 кокалчета ;
- Картинки с 5 топки в ралична големина;
- Индвидуални картони с триъгълници, кръгове, квадрати и таблица.

Ситуацинонен ред:

1 задача:
Деца, днес като се разхождах по улицата случайно забелязах как във фитнес залата едно число усилено бяга по пътеката.Като ви го покажа ще можете ли го познаете кое е .Ето го и него.(Поставам го на магнитното табло) Да,точно така, това е числото 5.

2 задача:
След моята разходка се прибрах вкъщи.Пуснах си телевизора.Там даваха едно от любимите ми предавания "улица Сезам". Ето ги и тях :

Това е Магъосникът.Можете ли да ми кажете кое е това число до него?Да правилно това е числото 1.
Справихте се много добре сега следващото..

Това е Елмо, кое е числото до него?Правилно това е числото 2. Дали следващото ще ви е познато?

Голямото пиле от улица Сезам ви пита, кое е това число? Да, точно така числото 3.

А това е Оскар.Можете ли да ми кажете кое е неговото число?Отлично това е числото 4.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Количествени отношения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.