Геометрични фигури


Категория на документа: Математика


ПРИМЕРЕН ПЛАН КОНСПЕКТ НА СИТУАЦИЯ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ТРЕТА ГРУПА
ЯДРО: Геометрични фигури
ТЕМА: Разпознаване и моделиране

ЦЕЛ: Разпознаване и назоваване на геометрични фигури: кръг, триъгълник, квадрат, прaвоъгълник

ПОДЦЕЛИ:
1. Откриване на фигури в несложни геометрични композиции.
2. Различаване и назоваване на елементите на фигури- триъгълник, квадрат, правоъгълник.
3. Сравняване на геометрични фигури по вид, големина, цвят- нагледна опора.
4. Възпроизвеждане на фигури от дадена фигура - овладяване на практически похвати.
5. Геометрично композиране по образец и свободна творческа интерпретация.
СРЕДСТВА:
ДЕМОНСТРАТИВЕН МАТЕРИАЛ:
* Магнитна дъска
* Табло с фигурална композиция (къща) от геометрични фигури
* Образа на Незнайко
* Магнити
* Геометрични фигури от цветна хартия

ОПЕРАТИВЕН МАТЕРИАЛ
* Цветни моливи
* Работен лист
* Геометрични фигури от цветна хартия с различен размер
* Лепило
МЕТОДИ:
* Беседа
* Игрово упражнение
* Демонстрация
* Моделиране
ФОРМА: Регламентирана
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

ДЕТЕТО ДА МОЖЕ ДА:
* разпознава геометричните фигури кръг, квадрат, триъгълник, правоъгълник и назовава елементите им
* разграничава геометрични фигури кръг, квадрат, триъгълник, правоъгълник в несложни композиции
* моделира фигурални композиции от геометрични фигури в практически план по модел и свободна интерпретация

Ход на ситуацията:
(Роси)
Децата са седнали, пред тях на масичките има геометрични фигури от цветна хартия, работни листове и цветни моливи. На магнитната дъска табло с фигурална композиция от геометрични фигури, картинка на Незнайко и правоъгълник. На помощна масичка до таблото подготвени геометрични фигури и магнити.

У: Здравейте деца! Знаете ли кого срещнах като идвах насам?
Д: Не!
У: Срещнах Незнайко.Сега ще ви разкажа кой е Незнайко. Той е едно дребосъче, което живее в къщичка на Улицата на звънчетата. Казва се Незнайко, защото понякога не знае. Като го срещнах днес беше много тъжен, защото Знайко му казал няколко гатанки, а Незнайко не знаел отговорите. Искате ли да помогнем на Незнайко за гатанките?
Д: Да!
У: Добре! Ето я и първата гатанка
Изваждаме листче с гатанка от плик.
Аз съм като колелце.
Като мен играе се хорце.
Слънцето и портокал,Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Геометрични фигури 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.