Анализ на входните нива


Категория на документа: Математика


АНАЛИЗ НА ВХОДНИТЕ НИВА ЗА 2011/2012 г.

Входните нива се правят в началото на учебната година в рамките на един месец. Целта на самостоятелната работа по учебните предмети е да се установи степента на усвоеният материал от предходната година, като се направи статистика на грешките - като брой грешки и като тип грешки.

По този начин се цели да се изясни къде учениците се затрудняват най-много, за да се наблегне точно върху тези пропуски при началния преговор.

При анализа на входното ниво се изисква да се изведат критериите, по които ще се измерват знанията и уменията на учениците въз основа на овладения учебен материал досега.Важно е да са работили: точно, вярно и аргументирано.

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ВХОДНОТО НИВО ПО Български език и литература
ІІІ клас
За учебната 2011/2012г.

І. Входното ниво по Български език и литература се проведе на 30.09.2011г.Участваха 18 ученика.
Резултати:
2 - четири
3 - шест
4 - три
5 - четири
6 - една
ІІ. Средният успех на класа е Добър 3,56
ІІІ. Изводи от показаните резултати:
1. Незадоволително са се справили четирима ученика.
2. Задоволително са се справили шест ученици и са покрили минимум знания по предмета.
3. Добре са се справили трима ученика.
4. Сравнително малко на брой са учениците, които са се справили много добре - само четирима.
5. Отлично се е справил един.
Като цяло на диктовката са се справили почти всички много добре и отлично. Учениците , които не умеят да пишат под диктовка са двама и с тях продължава допълнителната работа. Отлично се справят и повечето ученици при определяне число на глагола.Главно се затрудняват при откриване и поправка на правописни грешки и при определяне на прилагателни имена.

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ВХОДНОТО НИВО ПО Математика
ІІІ клас
За учебната 2011/2012г.

І. Входното ниво по математика се проведе на 17.09.2011г. Участваха 18 ученика.
Резултати:
2 - четири
3 - осем
4 - няма
5 - петима
6 - една
ІІ. Средният успех на класа е Добър 3,50
ІІІ. Изводи от показаните резултати.
1. Незадоволително са се справили четири ученика.
2. Задоволително са се справили осем ученика.
3. Много добре-пет ученика.
4. Отлично само един.
От показаните резултати става ясно, че четирима ученика не са усвоили учебният материал.По-голяма част от тях са показали минимум знания, които включват:разделяне на числата - четни и нечетни и определяне десетици и единици.
Много добре и отлично са се справили едва шест ученика, като са показали, че материалът върху събиране, изваждане, умножение и деление с едноцифрени и двуцифрени числа, както и решаване на текстови задачи е усвоен.

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ВХОДНОТО НИВО ПО Човекът и природата
ІІІ клас
За учебната 2011/2012г.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на входните нива 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.