Ситуация по математика в детската градина - "По-голямо, по-малко"


Категория на документа: Математика


ДГ " Славейче"

Наблюдение над ситуацията в първа група

Образователно направление : математика

Ядро : пространствени отношения, геометрични фигури, количествени отношения;

Тема : По-голямо, по-малко

Цел :
1. формиране на елементарни количествени представи и овладяването на умния за сравняване на конкретни количества.
2. Формиране на елементарни представи за умения за ориентиране в пространството (тримерното пространство - пред/ зад; под/над/ встрани)
3. Форамиране на елементарни представи за основни геометрични фигури (кръг и квадрат).

Задачи:
1. правилно ориентиране в тримерното пространство.
2. групиране на малки и големи форми.
3. групиране по цветове.
4. упражняване върху геометричните фигури ( кръг, квадрат и триъгълник - с геометричната форма триъгълни децата не се запознават в първа група).

Методи и похвати: обяснение, беседа, игрови похвати, самостоятелна работа.

Оперативен материал : на дъската имаше поставена зелена пътечка, 2 патета, 3 дръвчета, 2 зайчета, къща

Демонстрационен материал: пред всяко дете има листче костенурка и ябълки.

Пред ситуационен момент

Имало едно време една баба и един дядо. Те си живеели в своята малка къщичка заедно със своята внучка - Машенка. Един ден Машенка решила да се поразходи из гората. Машенка вървяла по една пътечка където срещнала по пътя си две зайчета, три дръвчета и две зайчета. Продължила на върви и стигнала до една голяма хубава къща.

Ход на ситуацията

У: Хайде сега деца нека поставим Маша пред къщата. Кой ще излезе да ми помогне?
Д: Излиза едно дете и поставя Маша точно пред къщичката.
У: Браво!
У: По едно време Маша чула стъпки и че някой се прибира в къщичката. Това бил Мечо и това била неговата къщичка. Като видял Маша той казал ти ще живееш с мен и няма да те пусна да си отидеш. Ще ми помагаш и заедно ще печем меденки. И Мечо застанал острани на къщата.
У: Кой ще излезе да постави Мечо отстрани на къщата.
Д: Поставя Мечо отстрани на къщичката.
У: Мечо всеки ден си пече меденки като малките ги слага горе на покрива, а големи долу. Той накарал Маша да ги нареди.
У: Нека всеки един от вас да дойде и да ми помогне да сложим готовите меденки където трябва. Искате ли?
Д: Даа.
Д: Взема първата меденка - голяма е .
У: Къде ще я поставиш?
Д: Долу.
У: Правилно.
У: Чудесно се справихте с тази задача.
У: Обаче докато Маша си играла срещнала две костенурки.
У: Я погледнете сега пред вас какво има?

У: Едни листчета на които са нарисувани една голяма костенурка, една малка костенурка, големи и малки ябълки. Голяма е бабата, а малката е внучката.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ситуация по математика в детската градина - "По-голямо, по-малко" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.